Monday, August 7, 2017

Sriman Nyayasudhasaara

 ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ||
ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು
ತಾವು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ನ ಸಂಶೋಧನ ಮಂದಿರದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ “ ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಸಾರ” ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಓದಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ, ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ವಿವರಣೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿಚ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಓದುಗರು ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪಂಡಿತರೂ ಅಲ್ಲ: ಕೇವಲ ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥರು ಈ ಉದ್ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇತರೆ ವೇದಾಂತಿಗಳಾದ ಶಂಕರ-ರಾಮಾನುಜ- ವಲ್ಲಭಾದಿಗಳ ನಿಲುವನ್ನು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ, ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ತ್ವವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೀ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯನ್ನು ಗುರುಮುಖೇನ ಕ್ರಮ ಪಾಠದಂತೆ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ, ಈ ಮೇರುಸಮಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎಂಬ ಮೂಲವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಲೌಕಿಕ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ-ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಗಳ ಸಾರಾ ಸಂಗ್ರಹವೋ, ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಸಾರವೋ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಪದ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಜಯತೀರ್ಥರು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ- ಶ್ರೀಹರ್ಷ, ಉದಯನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಾದದ ನಿಲುವೇನಿತ್ತು? ಅದನ್ನು ಟೀಕಾ ಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಯಾವ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥವಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. 
ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ-ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾದರೂ ಪ್ರತಿ ಪಾದದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಂಥವೂ ಅಲ್ಲ. 
ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಯತೀರ್ಥರು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅಪಾಣಿನೀಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿಯ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಲೌಕಿಕ ನ್ಯಾಯಗಳು, ಅವರ ಟೀಕಾ ಶೈಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವಿಷಯವೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತವಾಗಿಲ್ಲ!!
ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಶಿಷ್ಯರೊಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲಿಷ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿರುವರಂತೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಮಾಧ್ವ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ-ವಯೋವೃದ್ಧರಾದ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಆಸೆಯಾಗಲೀ, ಅಗತ್ಯವಾಗಲಿ ನನಗಿಲ್ಲ. 
ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕಾಳಜಿ ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ವಾಕ್ಯವೊಂದಾದರೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಅದರ ಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿಯಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಾಲು ಉತ್ತರ ಬರೆದರೆ ತಮಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ತಮ್ಮ ವಿಧೇಯ
ಪದ್ಮನಾಭ ರಾವ್.
ದಿನಾಂಕ: ಆಗೋಸ್ತು 7, 2017.


Thursday, September 29, 2016

Sri Padmanabha Tirtha ( 1318-1324 )

Sri Padmanabha Tirtha is foremost among the direct disciples of Sri Madhvacharya. He was a distinguished scholar and was recognized and honoured by people of those times as 'The first disciple of Sri Madhwacharya'.
He has the greatest honour of lecturing on the Vedas before an assembly of great scholars and was acclaimed to be a master in expounding the meanings of the Vedas. He is known for his learning, intelligence, everlasting devotion, and detachment to worldly affairs, service to His guru, etc. With all these extraordinary qualities, he has rightly succeeded Sri Madhva in the pontificial seat of Sriman Madhvacharya to which almost all the present day mathas trace their root.
Sri Padmanabha Tirtha's name  before initiation into Sannyasa by Madhvacharya, was Shobhana Bhatta. He was a renowned Advaita Scholar, accomplished logician and had immense faith  in Veda, Mahabharata and Puranas. He is said to have hailed from a region close to the river Godavari Punatamba, Paithan, Maharsadhtra.
He has won over many a great scholar in debates and refuted all the prevalent systems of philosophy before he met and  was defeated by Sri Madhva in a famous debate. His defeat at the hands of Sri Madhvacharya  made the Shobhana Bhatta to renounce the world and accept sanyasa from Sri Madhwacharya.
We feel  how blessed Sri Padmanabha Tirtha was to have had the opportunity of being the direct disciple of the Sarvajna Jagadguru Sri Madhwacharya himself.
After he drank the 'makaranda' - nectar called Brahmasootra Bhasya from Madhva, Sri Padmanabha Tirtha found other's Bhashyas  shallow.
He was so impressed by the teachings of Sri Madhwacharya that he used to enthral the audience by comparing the works of Sri Madhva to a divine Kalpavriksha, capable of fulfilling all of one's desires. His conviction in the doctrine of Sri Madhva can be known from his statement before the audience that the result one gets by studying the works of Madhva is beyond words and thoughts.
He was accredited to be the first to write a commentary, on the great Bhasya of Sri Madhva, which ably brings out the true meaning of the Bhasya. The prolific commentator of Madhva, Sri Jayateertha, honours this great saint in his magnum opus Sriman Nyaya Sudha and pictures him as the serene land, auspicious enough to be the home of the lord of Laxmi, and an ocean which gave rise to a bunch of invaluable pearls called Sannyaya Ratnavali.
Sri Jayateertha owes his scholarship to Sri Padmanabha Tirtha while saying
पद्मनाभ तीर्थाख्ययोगिनोस्तु दृशे मम |
तत्तवमार्गे गमनम्  विना यदुपजीवनम्  ||

I adore Sri Padmanabha Tirtha and look upon him as my guide, without whom, we hardly can pass through understanding of tattvavaada of Acharya Madhva. 
His line of succession via Sri Lakshmeedhara Teertha is present Sripadaraja Matha, Mulabagilu, Kolar District of Karnataka. 

Wednesday, September 28, 2016

Sri Sri Vijnana Nidhi Tirtharu (1918-2010)


 I feel obliged to write this after his Aradhana day, as I have his  memories to share here. 
Sri Vijnaana Nidhi tirtharu succeded Sri Vijayanidhi Teertharu of Sripadaraja Matha, at my home tow n, Mulabagilu. 
Sri HK Bheemasenacharya,   was   our Town's Municipal President for some time like his father Sri Krishnamurty Acharaya ( Sri Satyanidhi tirtharu, a centenarian who represented this place in former Representative Assembly of Mysuru state) 
I knew Sri Vijnana nidhi tirtha swamiji from boyhood, as a Community leader of Madhwas, Dressed in Pure white Kacche Panchhe & Jubba, with neatly spoted Gandha-Akshate, he was a great Sadhaka, like his father. Strangely he was successful in both Loukika & Sanyasa Roles. He was a good listener, diplomatic and sporteda smiling face, though he was attending several Court cases, at least 3 weeks/a month in Karnataka, Tamil Nadu. . 
When I completed my MA, he readily offered me a job of Lecturer, in newly started MES College, Mulabagilu, where I continued till I got a Government job. He would have helped me but, I never asked him! 
From his Householder Days, he was very austere, never missed Ahnika, Devapooja, wherever he was. In our College Meetings, he was regular but never participated in having even water there. 
After passing away of Sri Vijayanidhi Tirtharu( Sri Jayarajacharya) he accepted the Mathadhipatya, as he knew Administration very well. 
His diplomacy  in dealing all castes & communities was amazing. He never compromised on his Vaidika/Sanyasa rites. He toured extensively, recovered most of the lands which belonged to the Matha, and made Narasimha Tirtha a better & clean place to visit to have darshan of Sripadarajaru.
He was probably fed up with Navavrundavana issue, and decided to install Mrittika Vrindavana of Sri Padmanabha TIrtharu, whose direct descendant he waa Yati. He tried his best to unite Matha-trayas, but was disappointed by the haughty & adamanancy of a single Matha. 
Sri Vijnana Nidhi Swamiji made epoch making changes in Narasimhatirtha premises, by using his good contacts. He can never be forgotten in the annalas of Sripadaraja Matha & Madhwa Mathas in general.       


Sri Sri Vijnana Nidhi Teertha Swamiji of Sripadaraja Mutt, Mulabagilu is no more. He passed away on Oct. 5, 2010 at the age of 92. Except the last few months, he was very healthy and active. I know him from my childhood, in my home town Mulbagal, Kolar District. I still remember him calling Mari, my pet name in the family. I worked as Lecture in a Private College, founded by him to provide Higher Education in Mulbagal as early as 1971. His father Sri Satyanidhi Teertha Swamiji also lived long. Sri Swamiji's Guru Sri Vijnanidhi teertha swamiji was an Aurvedic practitioner.Sri Vijnana Nidhi Swamiji, basically was a Social worker, with the Indian National Congress. He was a President, Town Municipal Council, Mulbagal for 2 terms. But he never was away from his austerities, well before he took Sanyasa from Sri Vijaya Nidhi Teertharu, at an advanced age. He was well versed in Madhva Siddhanta, Ayurveda, Indian Politics, Current affairs of the Country and many things unlike other Swamijis of his times, who are bound in their Mutt premises. He was composed, knowledgeable, capable to build the Mutt better.

He built several structures in Narasimha Teertha, the place where Sripadaraja Swamiji's Brindavan exists. Swamiji toured extensively in South India, had many disciples in Tamilnadu, as the Mutt established by Sri Swarnavarna teertha swamiji, Ashrama Guru of Sripadarajaru  in Srirangam, on the banks of river Kaveri.
Vijnanidhi Swamiji tried to locate the Brindavans of many of his Gurus in various parts of India and made Puja arrangements there. He has published many Books from the Mutt, which no earlier Swamiji had done. He also published Vagvajra, supposed to be written by Sripadarajaru (Of course, I do not agree).
By using his good contacts, he started Veda Vijnana Vidyapeetham in Mulabagilu, to help Research in Science &; Religion. Sri Swamiji has done a yeomen Service to Madhva Community. Let Sri Rangavitthala bless him as a flower on his Lotus Feet.

Wednesday, September 21, 2016

Naming of Sripadarajaru by Sri Raghunatha Teertha

After browsing a book published by the Vishwa Madhwa Parishad on the occasion of Peethaarohana of Sri Satyatmateertha Swamiji, I am compelled by my relation to Mulabagilu, and Sri Sripadaraja Matha, as it is my home town to express my unbiased view if not an opinion/review of this Book.  I have lived there till 1985.  
The Book " ಶ್ರೀರಘುನಾಥ ತೀರ್ಥರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ (೨೦೦೯) has many aberrations like lack of historical references, if not evidences about naming of Sri Lakshminarayana Yogi as Sripadaraja by  Sri Raghunatha Teertharu of Uttaradi Matha. Of course both were contemporaries, without doubt. But Sri Lakshminarayana Tirtha of Sri Padmanabha Tirtha line of Madhwa Matha, was indeed a child prodigy taught by Sri VIbudendra TIrtha swamiji, a great scholar of his times. 
Sri Jitamitra Tirtha  was also probably, his senior contemporary, as Sripadarajaru has composed a song in his praise, though he did not occupy Pithaadhipatya of now Sri Raghavendra Matha, then Sri Vibudhendra Matha. 
This Book has a series of anecdotes and references, all from Kritis & Books of hagiological type like Satyabodha Vijaya,  Satyanidhi Vjayas written after more than a century or few decades. 
 The publishers, I feel should have used their wisdom and thought, whether by publishing a Book of this sort, suitable for only Hari Kathas addressed to a devout gathering who believe, and not to those interested in research on Madhwa Philosophy will serve any valid purpose. 

ಶ್ರೀರಘುನಾಥ ತೀರ್ಥರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ (೨೦೦೯) ಪುಸ್ತಕವನ್ನೋದಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ವ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಕಡಿಮೆ ಗಮನವಿರುವುದು ತೀರಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪೂಜ್ಯರೇ ಹೌದು. ನಾನೂ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಕತೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು " ಅವರೇನೋ ಬರಕೊತರೆ. ಅದು ಮಠದ ಋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಒದ್ಯಾಡುತ್ತಿ? ಎಂದು ತಂದೆಯಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಬೈಸಿಕೊಂಡೂ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ| ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ, ಚೀ. ರಘುನಾಥಾಚಾರ್ಯ, ಈಗ ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯರು. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ೬೭ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವುದುು. ೨೯-೬೭ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ! ಉಳಿದಂತೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಹಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ, ಕುಂ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠದ, ಡಾ| ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹವನೂರ, ಪ್ರೊ| ಕೆಟಿ ಪಾಂಡುರಂಗಿಯವರ ಅನಿಸಿಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನಗಳಿವೆ. 
ಸಮಕಾಲೀನರು ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದ ಈ ಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪದದ ತುಣುಕೊಂದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಜೋ ಜೋ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮಾ .... ಮತ್ತು ಲಾಲಿ ಗೋವಿಂದ ಲಾಲಿ.. ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ 

" ತೂಗಿರೆ ರಾಮನ| ತೂಗಿರೆ ವ್ಯಾಸನ| ತೂಗಿರೊ ವಿಠಲನ್ನ| " ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. 

ಡಾ| ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರರು ನಾನು ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, " ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ| ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ" ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಕತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಶ್ರೀರಘುನಾಥ ತೀರ್ಥರ ಕೃತಿಗಳು, ಬದುಕು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿವಗಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ತಮ್ಮ ದೊಡ್ದಮ್ಮನ ಮಗ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥರೊಡನೆ ಅಬ್ಬೊರಿಗೆ ಬಂದರು ಎನ್ನುವುದು ಈಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇನೇ ಇರಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಮಠದ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯದ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ತೀರ್ಥರು ಈಗ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾದರು ಎನ್ನುವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಮಾಹಿತಿ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು ಓದಿ ಪಕ್ಕಕಿಡಬಹುದು. ಭಾವುಕರು, ಮಠದ ಕಟ್ಟಾ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಭಲೇ ಎನ್ನಬಹುದು.                                       
ಈ ತುಳಸೀ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ತೀರ್ಥರು ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೆ ತಾವು ವೈಕುಂಠ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರೆಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಯೂ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೆ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರು- ಶ್ರೀ ಕುಸುಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ತೀರ್ಥರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ| ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸೀ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ . ಮಠಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ತೀರ್ಥರು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಕತೆಯೂ ಇದೆ. ಮಹಾತ್ಮರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕತೆಗಳು ಸಂಭವನೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದೂ ಒಂದು ಪುರಾವೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಬರೆಯಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 
ಮಹಾ ಮಹಿಮರಾದ ವಿದ್ವತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ- ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಗುರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಬರೆದಿದ್ದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಈಗ ಚಿಪ್ಪಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು)
ಶ್ರೀ ಪಾದರಾಜರ ಇನ್ನಿತರ ಲಾಲಿ ಹಾದುಗಳನ್ನುಓದಿದವರಿಗೆ ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಂತಾನೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಡಾ| ಜಿ. ವರದರಾಜ ರಾವ್, ಶ್ರೀ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರೂ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ.
ತೂಗಿರೋ ರಾಮನ ತೂಗಿರೋ ವ್ಯಾಸನ

ತೂಗಿರೋ ವಿಠಲನ್ನ |

ಕಾಲಿಗೆ ಕಿರಿಗೆಜ್ಜೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಪೊನ್ನಂದಿಗೆ
ಲೊಲಾಕ್ಶಿಸೀತೆಯನಾಳಿದಾನಾ
ಮೂಲರಾಮ ಪಂಚವೇದ ವ್ಯಾಸನಾಗಿ
ಕಲಿಯುಗದಲಿ ಮಧ್ವಮುನಿಗೊಲಿದವನ ||
ದಶರಥ ನಂದನ ದಶಮುಖನ ತರಿದನ
ಪಶುಪತಿ ರುದ್ರಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದವನ |
ವಸುಧೆಯೊಳಗೆ ಸುಖತೀರ್ಥರಿಷ್ಟವನಿತ್ತ
ಬಿಸಜಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮನ ||
ಕುಕ್ಷಿಯರೀಳೇಲು ಜಗವನ್ಯೆಲ್ಲವ ತಾಳಿ
ರಕ್ಷಿಪ ಪೀಳಿಗೆ ರಾಮನ
ಆಕ್ಷೋಭ್ಯ ಮುನಿಪಗೆ ಅಧಿಕ್ಲಾ ಫಲವಿತ್ತ
ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಪ್ರಸನ್ನ ವಿಠಲನ ||
ನಾಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಗಶಯನನಾದ
ನೀಗಾ ಜೊ ಜೊ ಎಂದು ತೂಗೀರೆ
ರಘುನಾಥಮುನಿಪಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆಲ್ಲ
ಯೋಗಿಯಂತೆ ಚರಿಸುತಲಿಂಹ್ಯಾನ ||
ಪೊಂಗಲೊಳು ಕಾಂಬು ಪಿಡಿದು ನಲಿವುತಲಿಹ್ಯ
ಅಂಗಜನಯ್ಯನ ತೂಗಿರೋ
ಮಂಗಳ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನೆನಿಸಿಕೊಂಬ
ರನ್ಗವಿಠಲನೆನ್ದು ತೂಗಿರೋ||
( Copied by Sri Mukkundi Srikantacharya from a hidden manuscript at Chippagiri) 


ಈ ಕೃತಿ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ - 

    ಪರಮತ ಘನವನ ಪಾವಕನೇ ಶರಣು |
ಶರಣು ಭೂಸುರನುತ ಸಿರಿನಾರಾಯನಯೋಗಿ ।।
ಸುರನಾಥ  ಘನ ಪುಷ್ಪವಿಮಾನದಿ 
ಸರಿಯುತಲಿರೆ   ರಘುನಾಥೇಂದ್ರರ |  
ವರ ವೃಂದಾವನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಯೋಳೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಕರೆದು ಭಾಷಿಸಿ ಕಳುಹಿದಾಶ್ಚರ್ಯ ಚರಿತಾ || (ಪು. ೧೬೯)
ಈ ಕೃತಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ತೀರ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅದೇ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 
"ಸಿರಿಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರೆ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯ 
ಉರಗ ಬಂಧಿಸಲು ಧ್ಯಾನಾದಿ ತಿಳಿದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ಹೇಳಿರುವುದೂ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ!  
ಆದರೆ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಕರದಲ್ಲಿ  ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ! ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆತುರ ಅನಗತ್ಯ
- ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ತೀರ್ಥರು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದತ್ತ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ತಮ್ಮ ಮಠದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತುಳಸೀ ವ್ಱುoದಾವನಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗ ರಘುನಾಥ ತೀರ್ಥರು ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರಂತೆ. ( ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ) 

Friday, September 16, 2016

Sri Vyasa Tatvajnaru ( 1750-1800)
Sri Vyasa Tatvajnaru
(1750-1800)
Sri Vyasa Tatvajna tirtha is a free ( Bidi Sannyasi) sanyasi, not with Mathadhipatya, chosen by him, which shows his Jnana, Bhakti and utmost Vairagya. He was born as Ayiji Venkataramanacharya son of Narisimhacharya a great Scholar & disciple of Bhuvanndra Tirtharu of Sri Raghavendra Mutt. He, like other Scholars had scant regard for Haridasas.
One day his wife was singing a Kritiof Gopala Dasaru:
Vagatanadalli Sukhavilla adanoolenendare bidadalla
hagaraNa jagadolu migilaayitu pannag shyana nagaranivasaa |
........................................
..........................................
He was very much impressed by this Devaranama. But his Ego as Sudha Paundit did not allow him to meet Bhagnna, whom he thought a good AStrologer of that region. One day, he has to go there to know hisson'sfuture. Gopaladasaru said: 'Achaarre, Barree, Magana chniti hatyadenu? Ava bhaala dooda Vidvamsa agtana bidri, chinti byada'. He sent Venkataranarsimhacharya home with due respects. After listening to this Kriti with depth of Spiritual thought, he was artraced to Dasaru. His son was already in his company.
One day it was almost midnight. Dasaru &; Venkataramana had not done Sandyavandanam, which he never missed. Dasaru understood his dilemma. He said: Look at the Sky. Sun was just setting down. Both completd their Sandyavandane.
Meanwhile Sri Bhuvanendra Swamiji was informed about this brilliant Boy of Ayiji. He sent word to him. Gopala Dasru advised him to take Sanyasa. Sri Bhuvanendra ( Vasudhendra) was ready to nominate Venkataramnacharya as hissuccessor. He taught him Shastra. Panditya & Jnana were ripe in him. After a few days he started moving with Dasaru. He preferred to remain out of Mutt. His Guru appointed another Shishya as his succesor.
One Example of his Kriti:
ನ್ಯಾಯವೇನೈ ಇದು ಮೂಢ
ಜಯ ಬೇಡುವೆ ಗಾಢ |ಪ|
ಜನರನೆರಹಿಕೊಂಡು ಕಪಟ
ವಿನಯಗಳನೆ ತೋರುತಲಿ
ವನಜನಾಭನ ಗುಣಗಳ ಹೆಳಿ
ಧನವ ತರುವುದಿದು ಮೂಢ |೧|
ಪರಮಪದನರುಹಿದ
ಗುರು ಸಮೀರ ಶಾಸ್ತ್ರವನು
ಪರಧನ ಬಯಸಿ ಅವರಿ
ಗರುಹಿಸುವುದಿದು ಮೂಢ |೨|
ಈಶನುತನಾದ ನಮ್ಮ
ವಾಸುದೇವವಿಠಲನ
ದಾಸರ ದಾಸ್ಯವ ಬಿಟ್ಟು ನರರ
ದಾಸನೆನಿಸೋದಿದು ಮೂಢ |೩|
Sri Vyasatatvajna Swamiji has wriitten many Tippanees on Jayatirtha & Vyasaraja works. His Rasarajnee on Nyayasudha Sudha is famous Tippani. Later he settled down in Veni Sompura on the banks of Tungabhadra and continued his Tapas, Dasa-Vyas koota Services. He attained Haripada there on Shravana Bahula AShtamee, this year on 22 Aug. Let us seek his blessings. I will post more about his krits later.
'Venu Soma Pura' is sanctified by its association with deity Shodasubahu Narasimha Deva and Saint Vyasa Tatvajna Teertha the great devotee of the Lord Vishnu, Prana Devaru installed by Sri Vyasa Raja.
Dharmo bhavatu saddharma: MaaragaNaasaantu maargaNaa: |
vahinee vaahinee RAjan ! Syaadaraati paraajayah||
A Riddle given by Sri Vyasa Tatvajnaru to the local ruler Rama BHoopaala when he was attacked by two armies on either sides. He said: Let your KshatriyaDHarma be genuine( BOw be strong) Let TUngabhadra - Krishna overflow, you will win over. It was schorching March. Yey there was a folld overnight. The enemies whom he feared were killed without war. Such is Tapobala Of Sri swamigaLu.
HIS WORKS
ಗ್ರಂಥಗಳು -
* ಮಾನಸಸ್ಮ್ರುತಿ ( ಉಪಾಸನಾಭಾಗ )
* ಸಪ್ತಮಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಮಂದನಂದಿನಿ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
* ಗಾಯತ್ರಿ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ
* ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
* ಉಭಯಾನೌಚಿತಿ
* ಸುಧಾದ್ಯುಕ್ತಿರಹಸ್ಯ
* ನ್ಯಾಯಮೃತ ಮಕ್ಷಿಕಾವ್ಯಜನ
* ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ ಶರದಾಗಮ
*ಅದ್ವೈತ ಕುಟ್ಟನ
* ನ್ಯಾಯದಮನ
* ಕುಲಿಶ
*ಶ್ರೀಮದ್ಬಿಷ್ಣುತತ್ವನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ "ಲಘುಪ್ರಭಾ" ಮತ್ತು " ಗುರುಪ್ರಭಾ" ಎಂಬ ಎರಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು.
* ಯತಿಪ್ರಣವಕಲ್ಪ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

Wednesday, September 14, 2016

Kamalesha Vithala Dasaru ( 1710-1782)


       
                                                       (Kamalesha Vithala Dasaru)
Ananda Dasaru was born in Cheekalaparavi  on the banks of Tungabhadra river, near Guntakal in Andhrapradesh. He was a Kulakarni, a Village Accountant by profession at Surpur. Hence the name Surapurada Ananda Dasaru was his popular name.  He  lost his parents in early childhood and shifted to Surpur, for formal Schooling those days. Ananda, along with his brother Sesha were educated with the help of the local ruler of that province, later joined his secretariat as a Clerk-Kulakarni there.
Meanwhile he studied basic Sanskrit & some texts under Vidvan Rajacharya, a scholar of repute those days. After the advent of British Empire, Supur province was annexed to Nizam State.  Ananda was taught Music by a Shrivaishnava teacher, which he mastered in a short time. Once it so happened that the Ruler of the Surpur province tested his ability in Music before well known scholars of his times, and was profusely honoured for his genius.
Sri Shreesha Vithala Dasaru, a close disciple of Jagannatha Dasaru visited Surpur and was happy to see young Ananda as a a singer, composer and a devotee of Sri Raghavendra Swamiji. He gave him Ankita as “ Kamalesha Vithala’. As a born poet and a gifted singer, he had mastered Music in his younger days. A handsome person he was, he was popular and liked by many people both scholars and laymen in his surroundings.
Later he left this job and began touring nearby Kshetras like Kolhapur in Maharashtra. King Shivaji had visited the place and was surprised with the melodious songs of Kamalesha Vthala and granted him royal honours. He is also reported to have met Krishnaraja Wodeyat at Mysore palace, who after 2 years of waiting honoured him. He travelled to Mantralayam to seek blessings of Sri Guru Raghavendra. He has composed many melodious songs on Guru which are very popular to this day. Kamalesha Vithala dasaru met close disciples of Sri Raghavendra, Ibrahimpur Krishnacharya, Srirangam Ramacharya, ಯಲಮೇಲಿ Hayagreevacharya, and more. Sri Ananda Dasaru served at Mantralayam for over a decade and returned to his home town Surpur, where he spent his last days.
 He had several shishyas and the prominent among them were Gundacharya, Guru Bheemesha vithaala, Madaka Shira Bheema dasaru and Kamalapathi vithala dasaru. ಶ್ರೀ ಕಮಲೇಶವಿಠಲ ದಾಸರು  lived  in Surapura with his preceptor  ಕೇಶವವಿಠಲ ದಾಸರು .
His krithis are highly popular for their literary, musical and philosophical content.
ಧರಣಿದೇವರಿಗೆ  ನಿರುತಾನ್ನವನೀವ
ವರ ಹರಿಹರ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯರ|
ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಮಂದಿರವಾದ ಇಭರಾಮ
ಪುರದಲಿ ಮೆರೆವ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರ
ಶಿರಿಪಾದ ಪುತ್ರ ಪಂಡಿತರೊಳಗ್ರೇಸರ
ಶ್ರೀರಂಗದ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರ ಸುರಪುರ
ಶ್ರೀ ನರಹರಿಪಾದಾಂಬುಜ ಶಿರಿಯೊಳ್
ಮೆರೆವ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರು ರಾಜಾಚಾರ್ಯರ ||
---- ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಪಾದಾಂಬುಜ
ಆರಾಧಕರ ಕೊಂಡಾಡಿರೋ||
- ಸುರಪುರದ ಆನಂದದಾಸರು.
Once Sri Ananda dasaru was in Ganadhaalu at the Sanctum of Sri Panchamukhi prANa dEvaru for anushTAna for several days. Suddenly he remembered that next day was shrAvaNa krishNa dwitIya, the Aradhana of his beloved gurugaLu - Sri Raghavendra Tirtharu. He left for Mantralayam, with Tungabhadra in floods. When he was to  cross the river Tungabhadra, the river was overflowing.   
He requested and boats man to take him to Mantralaya. Owing to the spate and the force of the water the boats man refused as it was unsafe. Sri Ananda dasaru pleaded with the oarsman, who after much insistence, placed the boat into the river. After travelling for some time, the water started entering the boat, though the oarsman struggled hard. Ananda dAsaru felt that his end had come but the strong desire to participate in the rAyara ArAdhana at Mantralaya could not be reduced even at this critical juncture. He started praying Sri Guru Raghavendra.  
Surprisingly enough, then  two Brahmins wearing only a loin cloth  came crossing the river, tied a rope to the boat and started pulling the boat. Ananda dAsaru was really surprised to see this. The oarsman was also surprised and expressed gratitude to this kind act of the two Brahmins. Sri AnandaDasaru reached the banks of Mantralaya. There he thanked them and asked the two Brahmins, "Who are you? What are your names? I am really grateful to you, you have really saved our lives". By hearing this, the two Brahmins replied that their names to be Raghappa and Vaadappa. They both said that in Mantralaya Sri Ibharamapura’s Appavaru and several Gnyanis had gathered and requested Ananda dAsaru to go to the Matha  immediately and then disappeared. Ananda dasaru soon realized that the two Brahmins were none other than the Great Divine Saints of Sri Mantralaya - Sri Raghavendra tirtharu and Sri Vadeendra teertharu. Tears rolled down from his eyes. When he reached the matha, Ibharampura’s Appavaru was there and welcomed him with a smile and said, "Oh dAsare, you have escaped by the danger of being drowned in Tungabhadra by the Paramanugrha of Sri Raghavendra tIrtharu". Aparoksha Jnani Ibharamapura’s Appavaru knew what had actually  happened.
This is supposed to be the last song he composed before his demise.
ಬೇಡುವುದೇನ ಭವವಿಮೋಚನ
 ಆವ ಸಾಧನಕೆ ಆವುದು ಕಡೆ
ತವ ಪಾವನ ಪಾದವ ಸೇವೆ ದೊರೆತಮೇಲ್|
ಅಮರೇಶನ ಪದ ಭ್ರಮಿಸಿಸುದಕ ಸಿರಿ
ಕಮಲೇಶ ವಿಠಲನೆ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಮೇಲ್||
Many of his kritis are sung even today and they are highly popular. He spent his last days at Supur & passed away on Bhadrapada Shuddha Dwadashi September, 1782.


Tuesday, September 13, 2016

Sri Prasanna Venkatadasaru ( 1680- 1752)
ಶ್ರೋತವ್ಯವು ಇದೆ ಮಂತವ್ಯವು ಇದೆ ಧ್ಯಾತವ್ಯವು ನಮಗೆ |
ಪೂತವು ಹರಿಗುಣಗಾಥೆಯು ಮುಕುತಿಯ ಪಾಥೇಯವು ನಮಗೆ||
ಶ್ರೀಮದ್ ದಶಮಸ್ಕಂಧ ಭಾಗವತ ಭೂಮಿಪ ಪರಿಕ್ಷಿತನು ||
ಧೀಮಜ್ಜನಗುರು ಶುಕಮುನಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಕೇಳೀದನು||
ಈ ಮುಕುತಿಯ ಪಥ ಸಾಧನವು ಖಳ ಪಾಮರರಿಗೆ ದೂರ |
ಶ್ರೀಮಹಾಲಕುಮಿಯ ರಮಣನ ದಾಸರ ಸ್ತೋಮಕೆ ಸೌಖ್ಯಕರ ||
Sri Prasanna Venkata Dasaru  was born in 1680 at Bagalkote,  on the banks of the river Ghataprabha. Bagalkot in Vijayapura  District.  He was born in a small family of his Parents, Two brothers, one of them, elder married.The elder brother was Raghavendracharya and younger one was Venkanna. Kaveramma was the name of the brother's wife.
Raghavendracharya had the privilege  of  little education while his father was alive, along with Pourohitya in the village.  It was not difficult for him to meet the family demands. In addition to this, he was earning some from Agriculture, shared with brothers, inherited from their ancestors. Venkanna’s parents passed away when he was very young. Naturally, he had no formal schooling and worked hard in the fields.
Venkanna's sister-in-law was a very a rude  woman.  She asked him to do all jobs at home and field, at her beck & call, and she never fed him on time. He almost had no playful childhood with family burden on his shoulders.
Venkanna, by nature was a calm boy with  patience, doing all jobs which has been assigned to him, but once he lost his patience and calm,  showed his anger,  when he was not fed properly by his sister-in-law and  insulted by his sister in-law’s cruel treatment at home. also she ill treated him. He left home without telling even his brother.
Venkanna was a boy who had undeterred faith in God. He had learnt a few devotional songs just by hearing them from those who sang on festive occasions. Most of the evenings,  he  attended religious lectures and recital of the stories of Sri Hari's devotees although he would be completely exhausted  by doing domestic & farming work.  He had  keen  interest to listen to the stories of Bhaktas. Though he was not very clever in learning,  he had wisdom devotion to Lord Sri Hari and understood what the scriptures related..
Once it so happened much to his surprise, a Divine voice called him to Tirupati abode of Lord Srinivasa and  he left home.  He was very much eager to see the Lord of Seven Hills and get his blessings. On his way to Tirumala, Venkanna reached the  holy town of Sri Raghavendra Swamiji,  Mantralya, situated on the banks of river Tungabhadra. On account of divine presence of Guru Raghvendra swamy, Mantralaya is indeed  the abode of 'mantras'. Reaching the place of  hallowed presence of Guru Raghavendra, Venkanna felt happy  as if he was in the very presence of Srinivasa. He wished to stay for three days there, however and extended  his stay up to  three years there. Venkanna was blessed by the holy sight  of Sri  Raghavendra Swami in his dream,  who said " Venkanna! Lord Srinivasa is waiting for you. Go there my boy immediately".
Venkanna was extremely happy  by this  dream. He left Matralayam, to Tirumala Hills, with a group of pilgrims.  While he  started to climb the Hills, at one of the cliffs it looked as though Lord Srinivasa's large image had been carved out of it with round smiling face, bearing a beautiful crown, with four hands and a bold stature. Venkanna raised  both his hands in prayer  and cried aloud " Hare Srinivasa Srinivasa"!. He went to Kapilatirtha and Galigopura and had darshan of Kapilesaraswami and Lord Narasimha.
Along with other pilgrims Venkanna entered the temple of Srinivasa. When he  stood  before the majestic, graceful image of the Lord,  his joy knew no bounds.  He lifted his hands high up in salutation and  scremed in sheer joy,  "Srinivasa!!!". He gained normalcy from ecstasy,  only when the temple servants thrashed  him with a rolled up deerskin, asking him to leave the place. Venkanna emerged from the inner shrine and went around it on the outside. He saw some of the Haridasas and others engaged in Samkirtanam  singing the glories of God. He joined with them. After some time the priests brought food offered to God and distributed it among those that had gathered there.
The inspiring darshan of Lord Srinivasa, participation in the Samkirtan congregation, prasadam distributed by the archak every afternoon made Venkanna extremely happy and made him stay for four years on  Tirumala Hills.
One night Sri Raghavendra Swami appeared  again in Venkanna's dream and said "Venkanna God will soon give His darshan to you". Venkanna sat up startled and cried: ‘  Where is my Lord? where is my Srinivasa!!. He was in the silent dark mantap where he slept.

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುನಿರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ।
ಜಾಗಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ನೀಗೋ ಬವಣೆ ।।
ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಜನುಮಗಳಲ್ಲೂ ।
ಇಂದಿರೇಶನ ವಲಿಸಿ ಮೆರೆದು ಬಲು ।
ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸಿ ಸುರತರು ।
ಮಂದ ಭಾಗ್ಯರಿಗೆ ಹಂಚುತಲಿಹರು ।।
ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಸಕಲಾದಿ ಶಕುನ ಭಯ ।
ಘಾತಚಕ್ರ ಜಾತಕದ ಪೀಡೆಗಳು ।
ಗತಿಸುವವೀಯತಿ ಕರುಣೆ ತೋರಲು ।
ನಿತ್ಯ ತುತಿಸೆ ನಿಜ ಮುಕುತಿ ನಿಶ್ಚಿತವು । ।।
ಕಲಿಬಲ ಹೆಚ್ಚಿ ನಲುಗಿದ ಜನಕೆ ।
ಸುಲಭದ ಮುಕುತಿ ದಾರಿಲಿ ನಿಲಿಸಿ ।
ನಳಿನನಾಭ ಪ್ರಸನ್ವೇಂಕಟನಾಜ್ಞೆಲಿ ।
ಸುಲಲಿತ ಮಹಿಮೆ ತೋರಿ ನಲಿವ ಗುರು
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುನಿರಾಯರ

 ಸ್ಮರಣೆ ಜಾಗಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ನೀಗೋ||
Early next morning,  as usual he joined the crowd to have darshan of Srinivasa. He was in the forefront of the group that entered the inner shine. Outside it had begun to rain. Venkanna had darsan at close quarters. Gazing at the blissful image of Srinivasa, tears of joy swelled in Venkanna's eyes. Instead of the image, there appeared a big tambura and a hand playing on its strings!!.  Suddenly, he saw the form  of Purandara Dasaru there. There appeared a small image of Srinivasa in the master's heart. There was another big image of the Lord standing behind him. A ray from that image emerged and entered deep  into Venkanna;s heart. He was thrilled to highest degree and broke down with joy and horropilation. Lord Srinivasa came close to  him and scribbled with a darbha grass,  on his tongue, the word Prasanna Venkata and disappeared.
Venkanna got up and  stood looking at the  majestic image of Srinivasa and began to  sing in his praise in a mellow voice. Formerly he used to come for darshan and walk out quietly. Seeing him singing  a melodious song  on that day,  made the gathering of Dasas & devotees  surprised. Now Venkanna was not just the old himself, he seemed to have forgotten the world around  him. With tears of joy, he went on singing one song after another,  with dancing steps using his hands as cymbals.
The same night, the Mahant of the temple had a dream. Lord Srinivasa showed Venkanna to him and said: "This is Prasanna Venkata Dasa, my great devotee. Treat him with all Temple  honour, make arrangements for his comfortable stay". Later Mahant met Prasanna Venkata Dasaru  on the temple platform,  prostrated and conveyed the message of his dream and invited Prasanna Venkata Dasaru  to have darshan of Sri Venkateshwara. Venkanna  just uttered "Srinivasa all this is your will!". From that day onwards, Venkanna became Prasanna Venkata Dasaru  and he got respect and honour during his stay  on  Tirumala.
His brother came to know all these miracles happened to Venkanna, from pilgrims  and went to Tirupathi, requested him to return  to his house. The people of Bagalakote were glad to see their Venkappaiah coming out as Prasanna Venkata Dasaru. He adorned his head with  a saffron turban, which also covered his back, strings of tinkling bells tied round his ankles. He had tambura hanging by the shoulder in front and a pair of clatter-cymbals in the left hand.
Sri Prasanna Venkata Dasaru went round in the town every morning singing glories of Sri Hari and teaching people the moral path that would lead them on to reach the Happy Abode of Vaikunta.

ಸತತ ಕಳ್ಯಾಣವಚ್ಯುತ ಭಟರಿಗೆ 
ರತಿಪತಿಪಿತನಂಘ್ರಿರತ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ||
ಅರಿಗಳ ಸಖರಕ್ಕು ಅತಿವಿಷಮೃತವಕ್ಕು
ಶರಧಿ ಗೋಷ್ಪದವಕ್ಕು ಶರಘಾತ ಬೆಂಡಾಕ್ಕು
ನರಹರಿಯ ನಾಮವನು ನಂಬಿ ಭಜಿಪರಿಗೆ ||
ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಶುಭವಾರ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ|
ಕ್ರೋಧನೃಪಭಯವಿಲ್ಲಾ ಕಾಕುಮತಿಯಿಲ್ಲ||
ಖೇದ ಮನಕಿಲ್ಲೆಂದು ಖಿನ್ನತೆಯು ಮುಖಕಿಲ್ಲಾ|
ಶ್ರೀಧವನ ನವಭಕುತಿಶೀಲರಿಗೆ||
ಪಾಪತಾಪಗಳೋಟ ಪರಿದು ಬಹು ಎಡರ್ಗೋಟ
ಆಪತ್ತುಗಳಿಗೋಟ ಆಲಸ್ಯಕೋಟ |
ಕೋಪದಾರಿದ್ರ್ಯಕೋಟ ಕಲಿವ್ಯಸನಮದಕೋಟ
ಶ್ರೀಪ್ರಸನ್ವೇಂಕಟನ ನಂಬಿ ಭಜಿಪರಿಗೆ ||
Sri Prasanna Venkata Dasaru used to spend his  time in meditating upon God's greatness, in singing His glory and in composing songs and stories of God. "Samastanama manigana shatcarana" is one of his longer poems, which is almost like Sri Vishnusahasranama. "Naradaru Korvanji Vesha talida caritre" is full of humour, telling how Narada Maharshi put on the role of a sooth-sayer woman,  and assured Rukmini Devi that Sri Krishna only would be her husband. He has rendered into simple beautiful Kannada stories from  Srimad Bhagavatam. The themes dearest to his heart are those about the childhood pastimes of Sri Krishna. His ankitha as Haridasa is "Prasanna Venkata".
Many of his songs are familiar to people in North Karnataka. In Bagalkote, each year  his punya dina is celeberated on Bhadrapada Masa Suddha Dvadashi of 1752.  Even today one can see in Bagalkot the single-stringed accompaniment ( Ekatari)  used by Sri Prasanna Venkata dasaru.